Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoDeco Frame

Profil rámu z materiálu Verolith

použitie

  • exteriér a interiér
  • na zdôraznenie otvorov budovy
  • na masívnych podkladoch, kombinovaných kontaktných zatepľovacích systémoch a predsadených prevetrávaných fasádach

vlastnosti

  • konštrukčný prvok na báze minerálneho granulátu zo silikátových dutých mikroguľôčok
  • farebné členenie príslušným náterom
  • reakcia na oheň (trieda) podľa EN 13501-1: A2-s1, d0

poznámky

  • reakcia na oheň, podľa EN 13501-1, v definovanej oblasti podľa klasifikačnej správy MPA Stuttgart 902 6199 000-06k
  • trieda reakcie na oheň systému ETICS podľa EN 13501-1, v definovanom rozsahu podľa klasifikačnej správy MA 39 - VFA 2014-1649.01 (ETICS s izoláciou z minerálnej vlny) a MA 39 - VFA 2014-1649.02 (ETICS s izoláciou z EPS)
  • odber: po kartónoch, 2 kusy v kartóne

vzhľad

pozri výkresy kolekcie

 

formát/veľkosť

pozri výkresy kolekcie

 

31430_DE_de.jpg

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A+ farebná

Na prevzatie

technické listy
informačný list o trvalej udržateľnosti