Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoDeco Rondell

Okrúhle krytky z granulátu Verolith slúžiace na zakrytie skrutkovacích kotiev StoDeco

použitie

na zakrytie zahĺbených skrutkovacích kotiev StoDeco

 

formát/veľkosť

StoDeco-Schraubdübel LZ 10: Ø 20 mm, StoDeco Schraubdübel LZ 14: Ø 30 mm
hrúbka: 5 mm

 

odtieň

biela

 

31422_DE_de.jpg

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A+ farebná