Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoStone Standardsortiment

Obklad z prírodného kameňa pre fasádne systémy Sto

použitie

 • exteriér a interiér
 • na stvárnenie individuálnych, vysokohodnotných plôch z prírodného kameňa
 • ako fasádne obklady na zatepľovacie systémy StoTherm Vario a StoTherm z minerálnej vlny
 • ako fasádny obklad na predsadený prevetrávaný fasádny systém StoVentec S

vlastnosti

 • odolný voči skladovaniu v mraze, rose, pri meniacich sa podmienkach
 • vhodný na použitie na kontaktný zatepľovací systém
 • nízka nasiakavosť vody
 • sú splnené požiadavky ETAG 004 (kapitola 5.1.4.1.2., pevnosť v ťahu lepidlo/podklad)
 • vynikajúca súdržnosť so StoColl KM
 • veľké možnosti stvárnenia v kombinácii s ďalšími povrchovými úpravami
 • produkt spĺňa požiadavky podľa EN 12057 príp. EN 1469

vzhľad

povrch vyleštený, vybrúsený, žiarivý, vykefovaný, žiarivý a vykefovaný hrany orezané

 

formát/veľkosť

hrúbka: závisí od veľkosti formátu
S 1: 79 x 257 mm
M 1: 168 x 257 mm
L 1: 257 x 257 mm
S 2: 79 x 524 mm
M 2: 168 x 524 mm
L 2: 257 x 524 mm
XL 2 : 524 x 524 mm
S 3: 79 x 791 mm
M 3: 168 x 791 mm
L 3: 257 x 791 mm
XL 3: 524 x 791 mm
S 4: 79 x 1058 mm
M 4: 168 x 1058 mm
L 4: 257 x 1058 mm
XL 4: 524 x 1058 mm

 

odtieň

Sto-Fossil SKL, Sto-Fossil SBL, Sto-Fossil Bavaria Yellow, Sto-Fossil
Bavaria Travertin, Sto-Fossil Bavaria Creme, Sto-Fossil Bavaria
Nussbraun

 

32345_DE_de.jpg

Na prevzatie

informačný list o trvalej udržateľnosti