Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Anputzleiste Standard S

Okenný ukončovací profil s tesniacou páskou a TPE slučkou

použitie

 • exteriér
 • na trvalé utesnenie napojovacích škár vo fasádnych zatepľovacích systémoch, napr. rámov okien, rámov dverí, vodiacich koľajníc žalúzií
 • max. montážna dĺžka: 2,4 m, profil namontujte bez stykov

vlastnosti

 • samolepiaci
 • s tieňovou drážkou
 • z plastu
 • s integrovanou sklotextilnou sieťovinou
 • so samolepiacim ochranným prúžkom pre upevnenie krycích fólií
 • absorpcia malých pohybov
 • trieda II podľa ÖNORM B 6400

poznámky

 • nevhodný pre drevostavby
 • vhodné pre okná vsadené do muriva, okno: < 5 m², hrúbka izolácie ≤ 300 mm
 • vhodné pre okná lícujúce s murivom, okno: < 5 m², hrúbka izolácie: ≤ 160 mm
 • Odporúčanie: Aby ste vylepšili priľnavosť samolepiacej tesniacej pásky pre škáry, okenný rám vopred ošetrite podkladovou ceruzkou, napr. 3ks ceruzkou na aplikáciu podkladového náteru.

formát/veľkosť

dĺžka: 155 cm, 260 cm
šírka: 14 mm

 

odtieň

biela

 

33029_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy